دهکده هنرفردوس - نستعلیق آنلایندهکده هنرفردوس - نستعلیق آنلاین

  

 

هنگامی که حرف مورد نظر برای کشیدگی در آخر کلمه قرار میگیرد و یا منفصل از بقیه حروف است کلید Shift+J را قبل از حرف میزنیم.برای نمونه “کشیدگـی”

 کسانی که با فونتIranNastaliq آشنا هستند می دانند که این فونت اشکالاتی داشت، مهمترین آنها این است که گاه فاصله نقطه ها با حروف زیاد است و مشکل دیگر اینکه سطرها توی هم رفته و شلوغند به بیانی فاطله بین سطرها تنظیم نیست و یا بسیار زیاد و یا خیلی نزدیک است. برای رفع این مشکل می توانید ازنرم افزار کورل دراوازنسخه 15به بعدیافتوشاپاستفاده کنید. دراین نرم افزارهاهر سطر نوشته را در یک لایه جدا بنویسید با این کار، فاصله بین سطرها را خودتان تعیین می کنید. در مواردی هم که نقطه ها فاصله دارد، لایه را از حالت متن خارج کرده و نقطه ها را کات کنید. با past نقطه ها در لایه جدیدی نمایش داده می شوند و شما می توانید فاصله آن با حرف را تنظیم کنید.

 از این پس برای زیباتر شدن متون تحریری خود میتوانید حروف دلخواه خود را بصورت کشیده تحریر کنید.

برای این منظور قبل و یا بعد از حرف مورد نظر ازترکیب کلیدهای Shift+Jاستفاده کنید.(دربرخی ویندوزهامتفاوت است مثلا کشیدگی بین ک والف در(کــــــا) منظوراست.

 

فارسی نویس آنلاین خطاطی